Ubezpieczenia życiowe

Zabezpieczenie rodziny na wypadek poważnego zachorowania lub śmierci ubezpieczonego.